Mellan makt och maktlöshet: Omsättning av kunskap om klimatet till politisk aktion

18e maj kl 13:00-14:30, Hemerycksalen

Photo: Charlotte Carlberg

Välkomna till en paneldebatt om det svenska genomförandegapet.

Programmet har tagits fram i samarbete med Centrum för miljö- och klimatvetenskap vid Lunds universitet.

Vi har kunskapen – varför görs inte mer? I klimatdebatten är detta en återkommande fråga. Trots decennier av forskning släpar åtgärderna efter.
Vad beror det på? Är kunskapen om klimatet för komplex för att politiker och tjänstemän ska kunna omsätta den i handling? Kan det vara målkonflikter som står i vägen – att det inte går att lösa en fråga utan att skapa negativ påverkan på en annan? Går svaret att finna i sektoriseringen av svensk politik och förvaltning – att olika departement och myndigheter drar för mycket åt olika håll? Eller är det oron för en svikande väljarbas som gör att politikerna väjer för vad som kan ses som obekväma och dyra beslut?

Moderator: Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist

I panelen:
David Rydberg är sektionschef på Riksdagens utredningstjänst som genomför cirka 1800 utredningsuppdrag per år på uppdrag av bland annat riksdagsledamöter och partikanslier. Utredningarna utförs i enlighet med vedertagen metodik och den kunskap som tas fram ska vara partipolitiskt neutral, objektiv och välgrundad samt sätta in den aktuella frågeställningen i ett relevant sammanhang. David Rydberg ansvarar för sektionen som hanterar merparten av frågorna på området miljö och klimat.

Eva Mineur är disputerad statsvetare och utredare på Klimatpolitiska rådet. Hon har lång erfarenhet av att verka i gränssnittet mellan vetenskap och politik inom flera områden, förutom klimat även bistånd och forskningspolitik. Den röda tråden har varit att samskapa och omsätta forskning och kunskap om hållbar utveckling till policy och rekommendationer till beslutsfattare. 

Åsa Knaggård är docent i statsvetenskap vid Lunds universitet och har studerat hur vetenskaplig kunskap och expertis påverkar politiska processer, liksom hur miljöproblem hanteras i det politiska systemet. Hon har bland annat studerat klimatfrågan, Covid-pandemin, biodiversitet och miljöpolitiken generellt.

Nina Ekelund är grundare av företagsnätverket Hagainitiativet som driver på klimatomställningen. Hon har tidigare arbetat på bland annat Miljöförvaltningen, Naturvårdsverket, Statsrådsberedningen och Stockholm Resilience Centre och dessutom startat två företag; 2050 Consulting och Transformity. Hon har tillbringat tjugo år i politiken som representant för KD och trettio år hållbarhetsvärlden. 2014 utsågs hon till Sveriges miljömäktigaste kvinna.

Mats Engström är författare och samhällsanalytiker. Hans bok Miljöframgångar (Fri Tanke förlag 2020) behandlar orsaker till att gröna reformer kan genomföras liksom hinder för dem. Engström har en bakgrund bland annat som biträdande statssekreterare och enhetschef på Miljödepartementet. I dag är han senior rådgivare på Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) samt visiting fellow hos European Council on Foreign Relations (ECFR).