Side events

Research school – activity

On the morning of the third day of the Swedish Climate Symposium (May 18th), the ClimBEco graduate research school (Climate, Biodiversity and Ecosystem services in a changing world, Lund University) and the Bolin Climate Research School (Stockholm University) are planning a side event that includes a paper session and a social activity exclusively for our respective PhD students. 

We believe that this is a great opportunity for PhD students to interact around issues related to climate change while expanding their networks with other early-career researchers.

Kunskap om klimatet – kurs

När: 18 maj kl. 13-16, digitalt via verktyget zoom

Klimatfrågan är svår, det är lätt att missförstå eller bli vilseledd. Seminariet ger en möjlighet att prata om de vanligaste frågorna och myterna om klimatförändringen.

Varför förändras klimatet? Varför pratar vi så mycket om koldioxid? Varför ökar temperaturen olika mycket i olika delar av världen? Varför ökar nederbörden på vissa platser och minskar på andra? Vad händer med Golfströmmen? Går jorden under om temperaturen ökar med två grader?

Seminariet riktar sig till journalister, lärare och andra som behöver en grund för att kunna förklara klimatförändringen för andra.

Varje timme avslutas med en frågestund och en liten rast innan nästa pass påbörjas. I kursen möter ni Gustav Strandberg (SMHI) och Alasdair Skelton (Bolin Centre)

Innehåll

 • Klimatets variationer. Temperatur- och koldioxidvariation de senaste 500 000 åren. Orsaker till klimatförändringar på olika tidsskalor. Klimatets (för)historiska variationer.
 • Observerad klimatförändring. Varför förändras klimatet?
 • Växthuseffekten. Varför pratar vi så mycket om koldioxid?
 • Hur kan vi veta något om framtidens klimat?
 • Beräkningar av klimatförändringar
 • Klimatmodeller. Antaganden om framtida utsläpp av växthusgaser. Hur kan vi säga något om framtidens klimat när väderprognosen bara är 10 dagar?
 • Temperaturtrender
 • Beskrivning av klimatförändringens mönster i olika delar av världen. Varför ökar temperaturen olika mycket i olika delar av världen? Varför ökar nederbörden på vissa platser och minskar på andra? Vad händer med golfströmmen?
 • Framtidens klimat i Sverige. Effekter av klimatförändringen. Går jorden under om temperaturen ökar med två grader?
 • Från klimatoro till klimatlösningar
 • Koldioxidens långsamma och snabba kretslopp
 • Utsläppsminskningar
 • Naturliga klimatlösningar
 • Tekniska klimatlösningar
 • Omställning

Kostnad: gratis

Registrera dig till kursen (du är även varmt välkommen att registrera dig till resten av seminarierna som hålls samma dag – fyll då i registreringsformuläret två gånger)