Information and FAQ

Photo: Louis De Geer

Louis De Geer Konsert & Kongress
Dalsgatan 15
601 81 Norrköping

www.louisdegeer.se

How to get here

We recommend you to take the train to Norrköping C. From the central station it is about 13 min of walk to Louis De Geers Konsert & Kongress.
Train travel time from
Stockholm: 1h 15 min
Gothenburg: 3h
Malmö: 4h
Umeå: 8h 30 min

Parking: if coming by car you could park at Holmengatan; GPS Holmengatan 22. 24h fee.

Stay over

There are plenty of hotels nearby the venue.

  • Elite Grand Hotel between Strömmen and Rådhuset
  • Scandic Strömmen across Resecentrum on the other side of Norra Promenaden
  • Best Western Princess just by the venue
  • The Lamp Hotel in Gamla Stan
  • Comfort close to Strömmen
  • President in teaterkvarteren

FAQ (in Swedish)

Vad är Swedish Climate Symposium?

En ny nationell klimatkonferens som samlar Sveriges ledande forskare och experter inom området.

Vilka står bakom symposiet?

Huvudarrangörer är de två nationella strategiska forskningsmiljöerna BECC och MERGE, Bolincentret för klimatforskning samt SMHI. BECC koordineras från Lunds universitet med Göteborgs Universitet som partner. MERGE koordineras från Lunds universitet med Göteborgs universitet, Linneuniversitetet, Chalmers, KTH och SMHI som partners. Bolincentret koordineras från Stockholms universitet med KTH och SMHI som partners.

Är det någon organisation som är huvudansvarig?

Nej, ansvaret är delat på de fyra arrangörerna och är reglerat enligt avtal.

Varför ordnas symposiet?

Klimatfrågan är högaktuell och berör många sektorer i samhället. Syftet med konferensen är att lyfta fram den spets och bredd som finns inom svensk klimatforskning och erbjuda en möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyten, både inom akademin och mellan akademin och det omgivande samhället.

Årets konferens tar avstamp i de rapporter som FN:s klimatpanel IPCC publicerar inom ramen för AR6 (klimatpanelens sjätte stora kunskapsutvärdering). Konferensen har också ett särskilt fokus på klimatförändringens konsekvenser för Sverige.

För internationella deltagare skall konferensen ge en god överblick över svensk klimatforskning och dess kvalitet. För svenska deltagare är konferensen tänkt att verka framåtblickande genom att ge forskarna tillfälle att identifiera kunskapsluckor, samt möjligheter till samverkan och samarbeten av den art som krävs för ytterligare öka förståelsen av klimatförändringen, dess påverkan på samhället och hur den kan bromsas.

Kommer symposiet att vara återkommande? Hur ofta i så fall?

Ambitionen är att symposiet ska återkomma vartannat år, då det är av stor vikt att Sveriges forskare möts och driver klimatforskningen vidare så att Sverige fortsatt kan bidra till den internationella klimatforskningen och skapa underlag till beslutsfattare och allmänheten i klimatfrågan.

Basfakta:

Hur många deltagare är det totalt?

Sammantaget handlar det om omkring 600 personer som anmält sig och deltar under delar av eller hela symposiet. Fysiskt deltar omkring 300 personer per dag. Symposiet är ett hybridevent och ett antal personer deltar även online. Omkring 300 personer har anmält sig till onlinekursen Kunskap om klimatet – dessa är inkluderade i det totala antalet deltagare.

Är det enbart deltagare från Sverige?

Nej, det finns även deltagare från Storbritannien, Danmark, Kanada och Nepal, och vi har deltagare som är med online från Tyskland.

Varför hålls konferensen i Norrköping?

I Norrköping har SMHI sin bas och staden har goda tågförbindelser till Stockholm, Göteborg och Lund, med flera orter.